Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

 

Alapul vett jogszabályok

 

Az adatkezelési tájékoztató összeállítása során figyelembe vettük az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”), illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
A tájékoztató összeállításakor figyelemmel voltunk továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására is.

 

Kik vagyunk?

Horváth Dávid, mint magánszemély és Horváth Dávid ev. (Székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82; Adószám: 67536816-1-42), mint Közös Adatkezelők, elérhetők a következőkben említett adatvédelmi jogokkal kapcsolatban az alábbi módokon:

 • Postán: Székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82 címen
  • E-mailen: info@revise.hu címen.
  • Webhely: revise.hu

 

Mivel foglalkozunk?

A digitális kor kihívásaiban nyújtunk segítséget a szülőknek, tanároknak, cégvezetőknek és mindenkinek, aki valamilyen formában kapcsolódik a fiatalabb generációkhoz. Tréningek, előadások és személyes konzultációk által.

Milyen adatokat gyűjtünk és miért?

 1. Hírlevél

Rendszeresen (hetente 1 vagy 2 db) küldünk hírlevelet azoknak, akik érdeklődnek a REVISE és a digitális tér hírei iránt.
Hírlevélre feliratkozáskor gyűjtjük a nevedet és az e-mail címedet, a feliratkozás időpontját, valamint az IP-címedet. Az adatgyűjtés jogalapja a hozzájárulásod.  Az adatok megadása teljesen önkéntes, amennyiben nem járulsz hozzá, nem tudjuk hírlevelünket eljuttatni hozzád

 1. Legyünk partnerek oldal

Ezen az oldalon felteheted kérdéseidet szolgáltatásainkról és ajánlatot kérhetsz. Kérünk, olyan személyes adatot ne közölj velünk, amire az ajánlatkéréshez, vagy a szolgáltatással kapcsolatos kérdés feltételéhez nem szükséges. Mivel szolgáltatásaink értékesítésében vagyunk érdekeltek, adataid megadását úgy értelmezzük, hogy azokat egy esetleges jövőbeli szerződéskötés előkészítése érdekében osztod meg velünk. Az adatok megadása önkéntes, amennyiben nem áll rendelkezésünkre elég információt a válaszadásra, előfordulhat, hogy nem tudunk ajánlatot adni, vagy nem tudjuk teljesíteni a kérésedet. Bízunk benne, hogy válaszunkkal meg leszel elégedve és hamarosan szerződött ügyfeleink/vevőink között köszönthetünk. Adataidat a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig őrizzük meg, amely a hatályos jogszabályok alapján 5 év.

 

 1. Ügyfélkapcsolat

Ha kérdésed merülne fel szolgáltatásuk használata közben, a honlapon megadott elérhetőségeken (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) feltehetd kérdésedet. A kapcsolatfelvétel során beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon megadott adataidat a neveddel és e-mail címeddel, valamint más, önként megadott személyes adataiddal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb két év elteltével töröljük.

 

 1. Közösségi oldalak

A különböző közösségi oldalakon (Facebook/Twitter/Youtube/Instagram)  tartjuk veled a kapcsolatot, illetve a közösségi oldalakon regisztrált nyilvános  nevedet és profilképedet láthatjuk, amennyiben regisztráltál ezekre a közösségi oldalakra és ezt a beállításaid során engedélyeztet a közösségi oldal üzemeltetőjének. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így minden adatkezelési tevékenység az oldal üzemeltetőjének feladata.

 

Ki kezelheti az adataidat?

Személyes adataidat munkatársaink és adatfeldolgozók kezelhetik. Adataidat kizárólag munkatársaink és adatfeldolgozók, kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezelhetik.
Adatfeldolgozóink:
• Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) -statisztikai szolgáltatások
• Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai szolgáltatások, hirdetésmegjelenítés

 

Adataid biztonsága

Adataidat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

 1. Milyen jogaid vannak?

Bármikor tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, valamint kérheted személyes adataidnak helyesbítését, bármelyik elérhetőségünkön.
Kérelmedre tájékoztatást adunk az általunk kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban megadni a tájékoztatást. Kötelesek vagyunk továbbá a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíteni. A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi felügyelet elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése .
Mint Adatkezelők – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 1. Panasztételi lehetőség

Amennyiben úgy gondolod, hogy valamely jogodat megsértettük, lépj velünk kapcsolatba az info@revise.hu e-mail címen, vagy postai úton a :  1141 Budapest, Szugló u. 82 címen. Az eset kivizsgálása érdekében mindent megfogunk tenni.

 1. Mik azok a Cookie-k és mik a céljaik?

 

A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A süti bármilyen, a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat hordozhat. Az eljárás célja az állapot bevezetése az alapvetően állapotmentes HTTP tranzakcióba. Sütik hiányában minden egyes weboldal (vagy erőforrás) lekérése elszigetelt esemény, gyakorlatilag független a site többi oldalának lekérésétől. Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomon követésére használják.

 1. Google Ads

A Google Ads működéséről az alábbi linken tájékozódhat: https://kutt.it/vSfehc   vagy https://kutt.it/G1iqmB

 1. Google Analitycs

Google Analytics használata, azaz hogyan mérjük látogatóink számát, viselkedését weboldalunkon?

Weboldalunk, webáruházunk látogatók nélkül, mit sem ér. A honlap elkészülte után az egyik legfontosabb feladat, hogy a látogatók számát növelni tudjuk. Ehhez számtalan módszer létezik, a szórólapozástól kezdve, a direkt marketingen át a keresőoptimalizálásig. A kérdés, hogy a különböző módszerek, milyen eredményt hoznak, hányan látogatják a honlapot vagy webáruházat? Vajon a honlapcímet írják be többen a böngészőbe vagy a keresőből találnak meg többen? Az ország mely részéből érkeznek a látogatók? Mennyi időt töltenek a honlapon? Ezek olyan kérdések, amelyek megválaszolása döntő fontosságú lehet honlapunk népszerűsítésénél a megfelelő stratégia kiválasztásában. Ki tudná mindezeket jobban, mint a Google, illetve az általa kifejlesztett statisztikai alkalmazás a Google Analytics.

Hogyan működik?

Egy pár szót ejtenék még a Google Analytics működéséről. Az Google Analytics működéséhez nélkülözhetetlen a Google Analytics nyomkövető scriptje. Már a neve is sokat elárul, mert hogy is működik például egy GPS-es nyomkövető. Egy kis „ketyerét” berakunk az autónkba és máris nyomon tudjuk követni annak helyét. Ez esetben egy script, vagyis egy rövid kódrészlet kerül a weboldalunk forráskódjába, ami azonosítja az oldalunk és innentől kezdve már a Google Analytics gyűjti az információkat honlapunk látogatóiról.

 

 1. Facebook hidetések

A Facebook hirdetések működéséről az alábbi linken tájékozódhat: https://kutt.it/Cw4PRj